logotyp-drive-in

Vaccinationsmottagnngen är stängd, verksamheten är pausad på grund av låg efterfrågan.

Kontakta oss

Här kan du komma i kontakt med oss.

Frågor och svar

Vem rekommenderas påfyllnadsdos till hösten?

Alla 18 år eller äldre erbjuds påfyllnadsdos av Covid-19 vaccination, en så kallad höstdos, inför höst- och vintersäsongen.
Särskilt rekommenderas alla som är 65 år och äldre, samt personer som tillhör riskgrupp 18 år och äldre, att ta denna extra påfyllnadsdos.

Vem erbjuds vaccinet Nuvaxovid?

Nuvaxovid (från Novavax) är ett proteinbaserat Covid-19 vaccin och erbjuds till dem som är 31 år och äldre med undantag för gravida och ammande. Nuvaxovid rekommenderas till dem som av någon anledning inte kan ta, eller inte önskar ta, mRNA-vaccin.

Vem rekommenderas påfyllnadsdoser, dos 3, 4 och 5?

Dos 3 erbjuds och rekommenderas till alla som är 18 år och äldre. Vissa grupper rekommenderas även en fjärde och femte dos.

Läs mer här om vilka som nu rekommenderas påfyllnadsdoser och vilka intervall mellan doserna det bör vara.

Jag är under 18 år, vad gäller?

Från den 1 november 2022 avslutas den allmänna rekommendationen om vaccination mot covid-19 till alla barn och unga mellan 12 och 17 år.
Detta görs på grund av den låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 bland barn och unga.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination till barn och unga endast i enskilda fall och då hos ansvarig behandlande läkare.

Jag har allergi, kan jag vaccinera mig hos er?

Har du någon gång haft en kraftig allergisk reaktion som du har behövt söka akut vård eller sjukhusvård för rekommenderar vi att du vaccineras på vårdcentral. Övriga allergiska besvär bedöms på plats av vår läkare i Slottsskogen.

Jag som är under 30 år och fått en dos Moderna, vad gäller nu för mig?

Uppdaterat 21-10-21. Alla 30 år eller yngre och som fått Modernas vaccin som dos 1 erbjuds Pfizers vaccin som dos 2.  Läs mer här.

För dig som har läkemedel som ökar blödningsbenägenhet, vad gäller?
  • Om du behandlar med NOAK-läkemedel (t.e.x. Eliquis, Lixiana, Pradaxa), enkel eller dubbel trombocythämmare (t.e.x. Trombyl, Plavix, Brilique, Efient) eller LMH-läkemedel (t.e.x. Fragmin, Innohep, Klexane): Inget behov av att pausa eller förskjuta behandlingen. Informera vaccinatören om din behandling. Vaccinatören trycker en stund över injektionsstället efter injektionen, du rekommenderas därefter att själv trycka under minst 10 min.
  • Om du behandlar med Waran (Warfarin): Ta med senaste PK-värde som ska vara max 7 dagar gammalt. PK-INR ska vara 2,8 eller lägre vid vaccination. Kompression enligt ovan efter vaccination.
  • Om du behandlar med Waran samt trombocythämmare: Ta med senaste PK-värde som ska vara max 7 dagar gammalt. PK-INR bör vara 1.8 – 2.0. Kompression enligt ovan efter vaccination.
Jag har inte Mobilt BankID, vad gör jag?

Vi har möjliggjort bokning utan Mobilt BankID, se vår bokningssida.

Hur får jag tid för Dos 2?

Alla är välkomna för Dos 2 oavsett var du fått din första dos.

Du bokar själv tid för Dos 2, tidigast 4 veckor efter första sprutan. Vi erbjuder alltid samma vaccin som vid första dosen.

Hur kan jag av- och omboka min tid?

Om du har bokat med Mobilt BankID, logga in i bokningssystemet.
Under ”Bokade tider” kan du omboka eller avboka.

Har du bokat utan Mobilt BankID ombokar eller avbokar du via ditt bekräftelsemail du fick vid bokningen.

Kan jag få vaccinationsintyg?

Du hämtar ut ditt intyg via https://covidbevis.se. Detta gäller alla som har svenskt personnummer eller samordningsnummer.
Det kan ta upp till 10 dagar innan din vaccination syns i intyget.

För dig som behöver covidintyg utanför EU har vi möjlighet att erbjuda läkarintyg på din vaccination.
Maila infodrivein@notkarnan.se, intyget kostar 1000 kr.

Om du inte har svenskt personnummer utan har fått din vaccination hos oss registrerad under ett reservnummer kan du få ett Covidbevis om du är 16 år eller äldre. Maila infodrivein@notkarnan.se med uppgifter om ditt namn, reservnummer som dina vaccinationer är registrerad under samt postadress i Sverige eller utomlands. Om du inte känner till ditt reservnummer, ange ditt födelsedatum.
E-hälsomyndigheten postar därefter ditt Covidbevis till din angivna adress som rekommenderat brev, du behöver legitimation för att hämta ut ditt intyg.

Hur registreras min vaccination?

Dagarna efter du har varit hos oss så registreras vaccinationen till både Svevac och till Nationella Vaccinationsregistret. Ditt digitala vaccinationsintyg hämtar du sedan på covidbevis.se Det kan ta upp till 10 dagar efter din vaccination innan vaccinationen syns i ditt Covidbevis. Information om vaccinationerna finns inte på 1177 i nuläget.

Kontakta oss

Har du inte hittat svar på din fråga ovan är du välkommen att kontakta oss via infodrivein@notkarnan.se

Maria Levin Verksamhetsansvarig
Lars Brune VD Nötkärnan Vård och Omsorg

Telefon: 031-792 25 22
Telefonen är bemannad måndag – fredag kl 9.00 – 11.00.