logotyp-drive-in

Nu är alla födda 1957 eller tidigare välkomna för dos 4, tas tidigast 4 månader efter dos 3. Dos 3 erbjuds alla som är 18 år eller äldre, tas tidigast 3 månader efter dos 2.

Vi vaccinerar med både Pfizer, Moderna samt Nuvaxovid.
Med start 17/3 kan vi nu även erbjuda det nya proteinbaserade vaccinet Nuvaxovid (Novavax).
Nuvaxoid bokas här i separat tidbok. Läs mer om Nuvaxoid här.

Drop-in i mån av tid  i vår tillfälliga lokal på Andra Långgatan 46. Bokade tider prioriteras!
Vecka 21:
Måndag och Onsdag: kl 10-12 samt kl 13-16

Välkommen!

Frågor och svar

Vem erbjuds det nya vaccinet Nuvaxovid?

Nuvaxovid (Novavax) är ett proteinbaserat Covid-19 vaccin och erbjuds till dem som är 18 år och äldre med undantag för gravida och ammande. Nuvaxovid rekommenderas till dem som av någon anledning inte kan ta, eller inte önskar ta, mRNA-vaccin. Nuvaxovid ges med 3-7 veckors intervall mellan dos 1 och dos 2, följt av en påfyllnadsdos minst tre månader senare. Man behöver inte börja om eller ge någon extra dos om det går längre tid än sju veckor mellan dos 1 och 2 eller mer än tre månader till påfyllnadsdosen.
Nuvaxovid bokas i separat tidbok här.

Vem erbjuds påfyllnadsdoser, dos 3 och 4?

Dos 3 erbjuds och rekommenderas till alla som är 18 år och äldre. Vissa grupper rekommenderas även en fjärde dos.

Läs mer här om vilka som nu erbjuds påfyllnadsdoser och vilka intervall mellan doserna som gäller.

Kan man ta vaccin mot influensa också?

Med start måndag 22 november erbjuder vi även Influensavaccination. Du kan få Influensavaccination samtidigt som vaccination mot Covid-19 och det räcker med en tidsbokning vare sig du önskar enbart det ena vaccinet eller båda. Influensavaccin kostar 230 kr och betalas på plats via Swish eller betalkort. Om du är 65+ eller tillhör medicinsk riskgrupp för allvarlig influensa kan du få vaccinet kostnadsfritt på din vårdcentral.

Jag som är under 30 år och fått en dos Moderna, vad gäller nu för mig?

Uppdaterat 21-10-21. Alla 30 år eller yngre och som fått Modernas vaccin som dos 1 erbjuds Pfizers vaccin som dos 2.  Läs mer här.

Hur får jag tid för Dos 2?

Alla är välkomna för Dos 2 oavsett var du fått din första dos.

Du bokar själv tid för Dos 2, tidigast 4 veckor efter första sprutan. Vi erbjuder alltid samma vaccin som vid första dosen.

Hur kan jag av- och omboka min tid?

Om du har bokat med Mobilt BankID, logga in i bokningssystemet.
Under ”Bokade tider” kan du omboka eller avboka.

Har du bokat utan Mobilt BankID ombokar eller avbokar du via ditt bekräftelsemail du fick vid bokningen.

Jag är under 18 år, vad gäller?

Alla fyllda 12 år eller äldre är välkomna att vaccinera sig med dos 1 och 2. För barn 12-15 år kommer vaccinering mot Covid-19 framförallt ske inom skolhälsovården men ni kan även vaccineras er hos oss.

Ta med ifylld samtyckesblankett påskriven av samtliga vårdnadshavare. Om du är yngre än 15 år ska minst en förälder vara med vid besöket.

Observera att ungdomar från 15 års ålder själva kan ta beslut om vaccination. Du kan komma själv och vårdpersonalen gör då en mognadsbedömning.

Dos 3 erbjuds i nuläget endast dem som är 18 år fyllda eller äldre.

Jag har inte Mobilt BankID, vad gör jag?

Vi har möjliggjort bokning utan Mobilt BankID, se vår bokningssida.

Jag har allergi, kan jag vaccinera mig hos er?

Har du någon gång haft en kraftig allergisk reaktion som du har behövt söka akut vård eller sjukhusvård för rekommenderar vi att du vaccineras på vårdcentral. Övriga allergiska besvär bedöms på plats av vår läkare i Slottsskogen.

För dig som har läkemedel som ökar blödningsbenägenhet
  • Om du behandlar med NOAK-läkemedel (t.e.x. Eliquis, Lixiana, Pradaxa), enkel eller dubbel trombocythämmare (t.e.x. Trombyl, Plavix, Brilique, Efient) eller LMH-läkemedel (t.e.x. Fragmin, Innohep, Klexane): Inget behov av att pausa eller förskjuta behandlingen. Informera vaccinatören om din behandling. Vaccinatören trycker en stund över injektionsstället efter injektionen, du rekommenderas därefter att själv trycka under minst 10 min.
  • Om du behandlar med Waran (Warfarin): Ta med senaste PK-värde som ska vara max 7 dagar gammalt. PK-INR ska vara 2,8 eller lägre vid vaccination. Kompression enligt ovan efter vaccination.
  • Om du behandlar med Waran samt trombocythämmare: Ta med senaste PK-värde som ska vara max 7 dagar gammalt. PK-INR bör vara 1.8 – 2.0. Kompression enligt ovan efter vaccination.
Kan jag få vaccinationsintyg?

Du hämtar ut ditt intyg via https://covidbevis.se. Detta gäller alla som har svenskt personnummer eller samordningsnummer.
Det kan ta upp till 10 dagar innan din vaccination syns i intyget.

För dig som behöver covidintyg utanför EU har vi möjlighet att erbjuda läkarintyg på din vaccination.
Maila infodrivein@notkarnan.se, intyget kostar 1000 kr.

Om du inte har svenskt personnummer utan har fått din vaccination hos oss registrerad under ett reservnummer kan du få ett Covidbevis om du är 16 år eller äldre. Maila infodrivein@notkarnan.se med uppgifter om ditt namn, reservnummer som dina vaccinationer är registrerad under samt postadress i Sverige eller utomlands. Om du inte känner till ditt reservnummer, ange ditt födelsedatum.
E-hälsomyndigheten postar därefter ditt Covidbevis till din angivna adress som rekommenderat brev, du behöver legitimation för att hämta ut ditt intyg.

Hur registreras min vaccination?

Dagarna efter du har varit hos oss så registreras vaccinationen till både Svevac och till Nationella Vaccinationsregistret. Ditt digitala vaccinationsintyg hämtar du sedan på covidbevis.se Det kan ta upp till 10 dagar efter din vaccination innan vaccinationen syns i ditt Covidbevis. Information om vaccinationerna finns inte på 1177 i nuläget.

Kontakta oss

Har du inte hittat svar på din fråga ovan är du välkommen att kontakta oss via infodrivein@notkarnan.se

Maria Levin Verksamhetsansvarig
Lars Brune VD Nötkärnan Vård och Omsorg

Telefon: 031-792 25 22

Telefon är bemannad främst måndag och fredag mellan kl 9-10.